Errors-in-variables identification in dynamic networks - consistency results for an instrumental variable approach

Arne Dankers, Paul Van den Hof, X. Bombois, Peter Heuberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Errors-in-variables identification in dynamic networks - consistency results for an instrumental variable approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen