Error-free 320-Gb/s all-optical wavelength conversion using a single semiconductor optical amplifier

Y. Liu, E. Tangdiongga, Z. Li, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe, X. Shu, I. Bennion, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

233 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Error-free 320-Gb/s all-optical wavelength conversion using a single semiconductor optical amplifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Physics