Error detection in spoken human-machine interaction

E.J. Krahmer, M.G.J. Swerts, M. Theune, M.F. Weegels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Error detection in spoken human-machine interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Computer Science

  Material Science