Error control for the FEM approximation of an upscaled thermo-diffusion system with Smoluchowski interactions

O. Krehel, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Error control for the FEM approximation of an upscaled thermo-diffusion system with Smoluchowski interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen