Error computation for predictable real-time software synthesis

J.P.M. Voeten, O. Florescu, J. Huang, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Error computation for predictable real-time software synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen