Erratum to "Water demand of amorphous nano silica and its impact on the workability of cement paste" [Cement and Concrete Research 42 (2012) 344–357]

G. Quercia, G. Hüsken, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to "Water demand of amorphous nano silica and its impact on the workability of cement paste" [Cement and Concrete Research 42 (2012) 344–357]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen