Erratum to "Water demand of amorphous nano silica and its impact on the workability of cement paste" [Cement and Concrete Research 42 (2012) 344–357]

G. Quercia, G. Hüsken, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

130 Downloads (Pure)

Samenvatting

Erratum of an article.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-74
Aantal pagina's2
TijdschriftCement and Concrete Research
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to "Water demand of amorphous nano silica and its impact on the workability of cement paste" [Cement and Concrete Research 42 (2012) 344–357]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit