Erratum to: Revised phase diagram and X-ray data of the Mn3O4–Al2O3 system in air

E.H.L.J. Dekker, G. D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80
Aantal pagina's1
TijdschriftZeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie
Volume417
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1975

Citeer dit