Erratum to: Morphological and linear scale spaces for fiber enhancement in DW-MRI

R. Duits, T.C.J. Dela Haije, E.J. Creusen, A. Ghosh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The online version of the original article can be found under doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10851-012-0387-2
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-369
TijdschriftJournal of Mathematical Imaging and Vision
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to: Morphological and linear scale spaces for fiber enhancement in DW-MRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit