Erratum to: "Automatic determination of the dynamic geometry of abdominal aortic aneurysm from MR with application to wall stress simulations" [Int. Congress Series 1281 (2005) 339-344] (DOI:10.1016/j.ics.2005.03.256)

Sander de Putter, Marcel Breeuwer, Ursula Kose, Franck Laffargue, Jean Michel Rouet, Romhild Hoogeveen, Harrie van den Bosch, Jaap Buth, Frans van de Vosse, Frans Gerritsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)IN1452-IN1453
TijdschriftInternational Congress Series
Volume1281
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2005

Citeer dit