Erratum: Robust evolutionary algorithm design for socio-economic simulation (Computational Economics))

Floortje Alkemade, Han La Poutré, Hans Amman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-101
Aantal pagina's3
TijdschriftComputational Economics
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit