Erratum: Preventing chronic lung disease in an aging society by improved buildig ventilation: an economic assessment Gerontechnology 2008;7(4):378

F. Franchimon, A.H.J.A. Ament, C.E.E. Pernot, J. Knies, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

F. Franchimon, A.H.J.A. Ament, C.E.E. Pernot, J. Knies, J.E.M.H. van Bronswijk. Preventing chronic lung disease in an aging society by improved building ventilation: An economic assessment. Gerontechnology 2008;7(4):374-387; doi:10.4017/gt.2008.07.04.025.00. - Page 378, left column, last paragraph, first sentence states: "...to the national standard of 1.7 ACH or 25 l/s per person...". This should be "...to the national standard of 1.7 ACH or 7 l/s per person..." - Page 382, the caption of Figure 1, "…investment €32.6x109,…". This should be "…investment €22.1x109,…"
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-2
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum: Preventing chronic lung disease in an aging society by improved buildig ventilation: an economic assessment Gerontechnology 2008;7(4):378'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit