Erratum : Optimizing ion-cyclotron resonance frequency heating for ITER: dedicated JET experiments

E. Lerche, T.W. Versloot, [No Value] et al

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum : Optimizing ion-cyclotron resonance frequency heating for ITER: dedicated JET experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry