Erratum : Optimizing ion-cyclotron resonance frequency heating for ITER: dedicated JET experiments

E. Lerche, T.W. Versloot, [No Value] et al

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer069601
Pagina's (van-tot)069601-1/6
Aantal pagina's6
TijdschriftPlasma Physics and Controlled Fusion
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum : Optimizing ion-cyclotron resonance frequency heating for ITER: dedicated JET experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit