Erratum: Invertible orientation scores as an application of generalized wavelet theory (Pattern Recognition and Image Analysis (2007) 17 (42))

R. Duits (Corresponding author), M. Duits, Markus van Almsick, Bart ter Haar Romeny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)438-438
Aantal pagina's1
TijdschriftPattern Recognition and Image Analysis
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep 2007

Bibliografische nota

The online version of the original article can be found at http://dx.doi.org/10.1134/S1054661807010063

Citeer dit