Erratum for "On the sustainable program in Solow's model"

C.A.A.M. Withagen, G.B. Asheim, W. Buchholz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum for "On the sustainable program in Solow's model"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen