Erratum: Finite complex reflection groups

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  64 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)613-
  TijdschriftAnnales Scientifiques de l'École Normale Supérieure. Quatrième Série
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit