Erratum: distortion of the tetrahedral coordination of Fe(III) ions stabilized in ZSM-5 zeolite framework(Journal of Structural Chemistry (2007) 48:5(855-861) 10.1007/s10947-007-0127-4)

S.E. Malykhin (Corresponding author), V. F. Anufrienko, E. J.M. Hensen, E. V. Kuznetsova, T. V. Larina, G. M. Zhidomirov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Structural Chemistry
Volume56
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 jul. 2015

Citeer dit