Erratum: Decaying two-dimensional turbulence in square containers with no-slip or stress-free boundaries (Phys. Fluids (1999) 11(3) (611–626) (10.1063/1.869933))

H.J.H. Clercx, S.R. Maassen, G.J.F. van Heijst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1963
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 1999

Citeer dit