Erratum: Collaborative and cognitive network platforms: Vision and research challenges (Wireless Pers Commun (2011) 58 (71-93) DOI: 10.1007/s11277-011- 0289-4)

E. Onur, Y. Durmus, M.G. Hawas, S.M. Heemstra de Groot, I.G.M.M. Niemegeers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)399
Aantal pagina's1
TijdschriftWireless Personal Communications
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit