Erratum 2 : the different physical origins of 1/f noise and superimposed RTS noise in light-emitting quantum dot diodes

A.V. Belyakov, L.K.J. Vandamme, M.Y. Perov, A.V. Yakimov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Erratum
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-239
TijdschriftFluctuation and Noise Letters
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum 2 : the different physical origins of 1/f noise and superimposed RTS noise in light-emitting quantum dot diodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit