Erosion/re-deposition modeling in an ITER divertor-like high-density, low-temperature plasma beam

G.A. Swaaij, van, J. Kirschner, D. Borodin, W.J. Goedheer, K.E. Bystrov, G.C. De Temmerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Transport of hydrocarbon impurities in a high-density (>1020 m-3), low-temperature (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)095028-1/9
Aantal pagina's9
TijdschriftPlasma Physics and Controlled Fusion
Volume56
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erosion/re-deposition modeling in an ITER divertor-like high-density, low-temperature plasma beam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit