Erosion and morphology changes of graphite under high flux low temperature plasma bombardment

K.E. Bystrov

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • De Temmerman, Gregory C., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 feb 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-037-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit