Ergonomics in the struggle against 'alarm inflation' in process control systems : many questions, few answers

D. Kortlandt, H. Kragt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  31 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)135-142
  TijdschriftJournal A
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit