Ergodicity of the finite and infinite dimensional alpha-stable systems

L. Xu, B. Zegarlinski

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

102 Downloads (Pure)

Samenvatting

Some finite and infinite dimensional perturbed alpha-stable dynamics are constructed and studied in this paper. We prove that the finite dimensional system is strongly mixing, while in the infinite dimensional case that the functional coercive inequal- ities are not available, we develop and apply a technique to prove the point-wise ergodicity for systems with suffciently small interaction in a large subspace of omega= RZd .
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2008051
ISSN van geprinte versie1389-2355

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ergodicity of the finite and infinite dimensional alpha-stable systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit