Equivalence of convolution systems in a behavioral framework

S.J.L. Eijndhoven, van, L.C.G.J.M. Habets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-206
TijdschriftMathematics of Control, Signals, and Systems
Volume16
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit