Equivalence of convolution systems in a behavioral framework

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-206
TijdschriftMathematics of Control, Signals, and Systems
Volume16
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit