Equilibrium seeking in network and aggregative games: an operator theoretic approach

Giuseppe Belgioioso

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

343 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Weiland, Siep, Promotor
  • Grammatico, Sergio, Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5062-3
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit