Equilibria in polyamide systems from e-caprolactam and water

P.F. Velden, van, G.M. Want, van der, D. Heikens, Ch Kruissink, P.H. Hermans, A.J. Staverman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Equilibria in polyamide systems from e-caprolactam and water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen