Equidistant codes with distance 12

J.I. Hall, A.J.E.M. Janssen, A.W.J. Kolen, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-83
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit