Epoxidation of propene using Au/TiO2: on the difference between H2 and CO as a co-reactant

S. Kanungo, Y. Su, M.F. Neira d'Angelo, J.C. Schouten, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epoxidation of propene using Au/TiO<sub>2</sub>: on the difference between H<sub>2</sub> and CO as a co-reactant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen