Epitaxy of advanced nanowire quantum devices

S. Gazibegovic, D. Car, H. Zhang, S.C. Balk, J.A. Logan, M.W.A. de Moor, M.C. Cassidy, R. Schmits, D. Xu, G. Wang, P. Krogstrup, R.L.M. Op het Veld, K. Zuo, Y. Vos, J. Shen, D. Bouman, B. Shojaei, D. Pennachio, J.S. Lee, P.J. van VeldhovenS. Koelling, M.A. Verheijen, L.P. Kouwenhoven, C.J. Palmstrøm, E.P.A.M. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

185 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epitaxy of advanced nanowire quantum devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen