Epimorphisms of generalized polygons. Part 2: Some existence and non-existence results

R. Gramlich, H. Maldeghem, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelFinite Geometries (Proceedings 4th Isle of Thorns Conference, Isle of Thorns, UK, July 16-21, 2000)
RedacteurenA. Blokhuis, J.W.P. Hirschfeld, D. Jungnickel, A. Thas
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's177-200
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit