Epimorphisms of generalized polygons. Part 2: Some existence and non-existence results

R. Gramlich, H. Maldeghem, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelFinite Geometries (Proceedings 4th Isle of Thorns Conference, Isle of Thorns, UK, July 16-21, 2000)
RedacteurenA. Blokhuis, J.W.P. Hirschfeld, D. Jungnickel, A. Thas
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's177-200
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit

Gramlich, R., & Maldeghem, van, H. (2001). Epimorphisms of generalized polygons. Part 2: Some existence and non-existence results. In A. Blokhuis, J. W. P. Hirschfeld, D. Jungnickel, & A. Thas (editors), Finite Geometries (Proceedings 4th Isle of Thorns Conference, Isle of Thorns, UK, July 16-21, 2000) (blz. 177-200). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.