Epidemiology of Sarcoptes scabiei var. hominis

L.A. Michelis-Veldwachter, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)441-441
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTropical and Geographical Medicine
  Volume27
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit