Epidemic spreading on complex networks with community structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
184 Downloads (Pure)

Samenvatting

Many real-world networks display a community structure. We study two random graph models that create a network with similar community structure as a given network. One model preserves the exact community structure of the original network, while the other model only preserves the set of communities and the vertex degrees. These models show that community structure is an important determinant of the behavior of percolation processes on networks, such as information diffusion or virus spreading: the community structure can both enforce as well as inhibit diffusion processes. Our models further show that it is the mesoscopic set of communities that matters. The exact internal structures of communities barely influence the behavior of percolation processes across networks. This insensitivity is likely due to the relative denseness of the communities.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer29748
Aantal pagina's7
TijdschriftScientific Reports
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Epidemic spreading on complex networks with community structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit