Epicardial stenosis severity does not affect minimal microcirculatory resistance

W.H. Aarnoudse, B. Bruyne, de, W.F. Fearon, P.A. MacCarthy, F.N. Vosse, van de, J.J. (Jacques) Koolen, M.C.F. Geven, N.H.J. Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

180 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)A75-
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume43
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Epicardial stenosis severity does not affect minimal microcirculatory resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit