Enzymic resolution of racemic phenylglycidic acid esters in the manufacture of diltiazem

L.A. Hulshof (Uitvinder), J.H. Roskam (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 29 nov 1989

Citeer dit