Enzyme responsive materials: design strategies and future developments

M. Di Zelzer, S.J. Todd, A.R. Hirst, T.O. McDonald, R.V. Ulijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  199 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-39
  TijdschriftBiomaterials Science
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit