Enzymatic cascade reactions in microchannels: Monolayer patterning & reversible embedding of DNA-enzyme hybrids

Tu Ha Vong, Jurjen ter Maat, Sanne Schoffelen, J.C.M. Hest, van, Teris van Beek, Han Zuilhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Cells and Materials
Volume20
Nummer van het tijdschriftSUPPL.3
StatusGepubliceerd - nov 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit