Environments for good aging (abstract 579)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Is abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-225
TijdschriftAdvances in Gerontology
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit