Environmentally responsive photonic polymers

Ellen P.A. van Heeswijk, Augustinus J.J. Kragt, Nadia Grossiord (Corresponding author), Albertus P.H.J. Schenning (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmentally responsive photonic polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen