Environmental sustainability in container transport: the attitudes of shippers and forwarders

R. van den Berg, P.W. de Langen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental sustainability in container transport: the attitudes of shippers and forwarders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science