Environmental and Economic Optimization of a Conventional Concrete Building Foundation: Selecting the Best of 28 Alternatives by Applying the Pareto Front

E. Pujadas (Corresponding author), J.G. Vogtländer, S.P.G. Moonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental and Economic Optimization of a Conventional Concrete Building Foundation: Selecting the Best of 28 Alternatives by Applying the Pareto Front'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen