Enumerative sphere shaping techniques for short blocklength wireless communications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

201 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Willems, Frans M.J., Promotor
  • van Houtum, Wim J., Co-Promotor
  • Alvarado, Alex, Co-Promotor
Datum van toekenning16 dec. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5178-1
StatusGepubliceerd - 16 dec. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit