Enumerative combinatorial problems concerning structures

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)142-161
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume3/11
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit