Entry barriers in seaports

P.W. Langen, de, A.A. Pallis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Entry barriers in seaports'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen