Entropy of ultrasound-contrast-agent velocity fields for angiogenesis imaging in prostate cancer

R.J.G. van Sloun, L. Demi, A.W. Postema, J.J.M.C.H. de la Rosette, H. Wijkstra, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Entropy of ultrasound-contrast-agent velocity fields for angiogenesis imaging in prostate cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen