Entropy-driven cutoff phenomena

C. Lancia, F.R. Nardi, B. Scoppola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Entropy-driven cutoff phenomena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie