Entropy based software processes improvement

J.J.M. Trienekens, R.J. Kusters, D. Kriek, P. Siemons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Entropy based software processes improvement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen