Entropy-based pruning for learning Bayesian networks using BIC

Cassio P. de Campos, Mauro Scanagatta, Giorgio Corani, Marco Zaffalon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Entropy-based pruning for learning Bayesian networks using BIC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science