Entropy and power spectrum of asymmetrically DC-constrained binary sequences

A.J.E.M. Janssen, K.A. Schouhamer Immink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  132 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Entropy and power spectrum of asymmetrically DC-constrained binary sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Sociale wetenschappen